Mina verk utforskar kontraster, det stora mot det lilla, det ljusa mot det mörka. De fångar ögonblick, händelser och personer jag vill bevara. De berättar om stunder i livet och beskriver naturen med dess skiftningar. Perspektivet är något jag gärna använder mig av, den lilla människan i den stora omgivningen. Djupet som skall locka till att stiga in i tavlan. Förändringar en central punkt i mitt måleri. Naturen som skiftar genom årstiderna eller genom yttre påverkan. Allt är i ständig rörelse, inget är beständigt och jag följer processens olika delar. Samtidigt som jag försöker fånga ögonblicket där och då. Jag hoppas kunna förmedla en känsla och gripa tag i betraktaren för ett ögonblick. Jag arbetar figurativt, samtidigt är det en modifierad bild av verkligheten. Den visar inte bara upp den fångade stunden, utan även hur individuella allas upplevelser är. Hur annorlunda samma situation kan vara sett ur olika ögon.


 
 
 
 

Kontakta mig