PetraMoberg

Mina verk utforskar kontraster, det stora mot det lilla, det ljusa mot det mörka. De fångar ögonblick, händelser och personer jag vill bevara. De berättar om stunder i livet och beskrivernaturen med dess skftningar. Perspektivet är något jag gärna använder mig av, den lillamänniskan i den stora omgivningen. Djupet som skall locka till att stiga in i tavlan. Förändringar en central punkt i mitt måleri. Naturen som skiftar genom årstiderna eller genom yttrepåverkan. Allt är i ständig rörelse, inget är beständigt och jag följer processens olika delar.Samtidigt som jag försöker fånga ögonblicket där och då. Jag hoppas kunna förmedla en känsla och gripa tag i betraktaren för ett ögonblick. Jag arbetar figurativt, samtidigt är det en modifierad bild av verkligheten. Den visar inte bara upp den fångade stunden, utan även hur individuella allas upplevelser är. Hur annorlunda samma situation kan vara sett ur olika ögon.

Cv


Utbildning

Accademia di belle Arti, Florens

Gerlesborgsskolan, Stockholm 


Jurybedömda utställningar                          


2007 Ameland, Holland

2002 Väsby konsthall, Stockholm

 


Offentliga utsmyckningar


2016 Chalmers teknikpark, Göteborg


Representerad av


2023 Ale kommun

                                                                                        

Utställningar i urval                                                                 Samlingsutställningar i urval.  


2022 Galleri Kim Anstensen, Göteborg                                    2023  Galleri Kim Anstensen, Göteborg

2016 Chalmers Science park, Göteborg                                   2023  Göteborgs Auktionsverk                                     

2013 Galleri 20, Göteborg                                                         2022  Röda Sten konsthall, Göteborg

2011 Galleri 20, Göteborg                                                         2021  Galleri Kim Anstensen, Göteborg

2006 Galleri KC Väst, Göteborg                                               2021  Galleri KC Väst, Göteborg

2004 Galleri Duner, Göteborg                                                   2020  Galleri Majnabbe, Göteborg

2004 Net Gallery, Florens                                                         2019   Röda Sten konsthall, Göteborg                                                              

2004 Färgelanda konsthall, Färgelanda                                    2019  Göteborgs Konstförening

2002 Länsstyrelsen, Göteborg                                                  2018  Röda Sten konsthall, Göteborg

2002 Vänga Kvarn, Fristad                                                        2014  Röda Sten konsthall, Göteborg

2002 Galleri Odhenkranz & Koonce, Göteborg                         2003  Frölunda kulturhus, Göteborg

2001 Galleri Cafe des lettres, Paris


Medlem


KC Väst


Kontakta mig